Hack Pubg Mobile IOS Share Offset

 Offset PUBG Mobile IOS Jailbreak Free


Offset PUBG Mobile IOS Global

Aimbot 360

Aimbot 70

Aimbot 100

Difference 

Aim bots

No recoil 70% 

No recoil 100%

Cam stabilizer 

Guns that shoot speed & more damage


Fast car

Speed, velocity

Run fast 

Hidden fog

Zoom scope 50% 

100% scope zoom 

Human color 

Black 

White

Pink

Green

Blue


Offset PUBG Mobile VN IOS 

==Không giật 70%

==Không giật 100%

==Aimbot 50%

 == AimLock (70%)


== Người màu 1

Offsets 

Bytes người trắng 

Bytes người đen 

Bytes Màu băng 

Gốc

== Người màu 2

Offsets 

HDR Tím 

HDR Đỏ 

Vàng (Phải thêm người trắng trước)

Đỏ 

Hồng

Xanh da trời 

Xanh lá xây 

Xanh đậm

== Tâm nhỏ

== Không rung

== Tăng dame

== Xoá cỏ

== Xoá sương

== Đạn nhanh


Offset PUBG Mobile KR IOS

 Aimbot 1  

Aimbot 2

Small heart

Compensation 

No recoil 70%  

No recoil 100%

Compensate

No cam jerking

Compensate.  

Fast ammo

Compensate. 

Run fast

Model number: 

Clear grass

Compensate.  
Post a Comment

Previous Post Next Post